#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางการรับบริจาค เพื่อสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ใน

“โครงการเพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ” โดยสามารถบริจาคได้ที่ ” เคาน์เตอร์เซ…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 พ.ค. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 6 ราย ในจำนวนนี้เป็…

Read More