#สายตรวจปราบปราม สบอ. 12(นครสวรรค์) ทำงานเชิงรุก เข้าวัดพบพระภิกษุ ช่วยสืบหาข่าว เฝ้าระวังไม่ให้มีคนทำร้าย หรือลักลอบจับลิงไปขาย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) เป…

Read More