#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด MED CMU Townhall Meeting 2021 “การประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหารปี 2564 -2568”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด ME…

Read More

#นายก วิรัช โตอิ้ม “จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”

ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิ…

Read More

#โควิดนครสวรรค์ มีติดเพิ่มอีก 10 จากโรงกลึง อายุรกรรมหญิง 1 และมีตามตรวจเร่งด่วน “อาคารรังสีรักษา สปร.เขาเขียว” ยอดจองฉีดเพิ่ม

ติดอีก 10 ตามตรวจด่วน มีประกาศเร่งด่วนจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ว่า โรงพยาบ…

Read More

#แรงบันดาลใจรองผู้การฯ เชียงใหม่ จากงานจิตอาสา สู่รถขายไอศรีมนมแพะ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : พันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จัง…

Read More

#ความคืบหน้าการจองสิทธิ์ #ฉีดวัคซีน Sinopharm #ขณะนี้ไม่สามารถให้บริการเช๊ค หรือตรวจสอบการจองสิทธิ์ของท่านรายบุคคลได้ และยังไม่มีการเปิดให้จองในรอบต่อไป..

#ความคืบหน้าการจองสิทธิ์ #ฉีดวัคซีน Sinopharm #ขณะนี้ไม่สามารถให้บริการเช๊ค หรือตรวจสอบการ…

Read More

#มช. ตั้งศูนย์ CMU RailCFC พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ทางรถไฟคู่ เชื่อมโยงการขนส่ง ยกระดับโลจิสติกส์แห่งอนาคต สู่การพัฒนาประเทศ .

มช. ตั้งศูนย์ CMU RailCFC พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ทางรถไฟคู่เชื่อมโยงการขนส่ง ยกระดับโลจิสต…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดหอผู้ป่วยหนักโควิด-19 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (Cohort ICU 4) หลังจากรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักในเชียงใหม่ จำนวน 63 ราย รวมระยะเวลา 47 วัน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้จํานวนห้อง ICU ความดันลบของโรงพยาบ…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 พ.ค. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (ตึกโรคปอด) รวมทั้งหมดจำนวน 4 ราย ใน…

Read More