#สวนสัตว์เชียงใหม่ ตรวจติดตามสัตว์ กลุ่มเสี่ยงและฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน(Nano9) เป็นวันที่2หลังงดบริการเที่ยวชม

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ฉีดพ่นซ…

Read More

#แถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 เมษายน 2564 : 18:00 น

เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท…

Read More

#สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริการตรวจโควิด แต่ยังไม่มีเลขโรงพยาบาล (โรงพยาบาล) (Hospital Number; HN)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริการตรวจโควิด แต่ยังไม่มีเลขโรงพยาบาล (โรงพยาบาล) (Hospital Numb…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝากคำอวยพรเและเสนอแนวคิด ” สุขไม่เสี่ยง ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ “

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในขณะนี้ ส่งผลให้เทศกา…

Read More

#แนวทางปฎิบัติสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยโรค COVID-19

แนวทางปฎิบัติสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไป ที่เดินทางไปยั…

Read More

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะแจ้งผลตรวจ COVID-19 เฉพาะผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านให้ไว้กับโรงพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมงหลังการตรวจ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะแจ้งผลตรวจ COVID-19 เฉพาะผลตรวจ ไม่พบเชื้อ ทาง SMS ตามหมายเล…

Read More

#ขอเชิญผู้รับบริการคลินิก 108 พบแพทย์ได้ โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล โดยการใช้บริการ Clinic Video Call 108

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ขอเชิญผู้รับบริการคลินิก 108 พบแพทย์ได้ โดยไม่ต้องไปโรงพย…

Read More

#สวนสัตว์เชียงใหม่ฉีดพ่นนาโนไนน์(Nano9) ซิลเวอร์นาโน ป้องกันโควิด19

สวนสัตว์เชียงใหม่ฉีดพ่นนาโนไนน์(Nano9) ซิลเวอร์นาโน บริเวณพื้นที่แรกรับ อาคารประชาสัมพันธ์…

Read More