#สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เชิญสื่อมวลชนภาคเหนือ งานแถลงข่าว โครงการเชียงใหม่กอล์ฟเฟสติวัล 2021

สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกจำนวน 9 สนาม ประกอบด้วย 1.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย…

Read More

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเป็นตัวแทนคณะแพทย์ มช. ส่งผ่านความห่วงใย และ ปรารถนาดีมาแด่ทุกๆท่าน ในช่วงหยุดยาว วันสงกรานต์

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเป็นตัวแทนคณะแพทย์ มช.…

Read More

#คุณกัลยา แสงจันทร์ พร้อมกลุ่มญาติธรรม บริจาคเงินจำนวน 31,600 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณกัลยา แสงจันทร์ พร้อมกลุ่มญาติธรรม บริจาคเงินจำนวน 31,600 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสว…

Read More

#มอบเครื่องมือแพทย์ของคุณสุชิน วรวงศ์วสุ โดยมอบเครื่องมือผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง มูลค่า 200,000 บาท ให้กับหน่วยศัลยศาสตร์ระบบตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และ ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานแม่บ้านสาธารณสุข…

Read More

#นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9 มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณธนิตพล ไชยนันทน์, คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์, คุณสมบัติ เกียรติสุรนนท์, คุณนภารัตน์ …

Read More

#มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณธนิตพล ไชยนันทน์, คุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์, คุณสมบัติ เกียรติสุรนนท์, คุณนภารัตน์ …

Read More

#เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม โปรดเมตตาให้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะฯ กราบนมัสการขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2564

พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม โปรดเมตตาให้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิว…

Read More

#ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะฯ กราบนมัสการขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2564

พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โปรดเมตตาให้ …

Read More