#โรงพยาบาลลานนา ฉีดวัคซีน COVID 19 ล๊อต 2 เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 7 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลลานนา เริ่มทะยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID 19 รอบแรก ให้แก่ แ…

Read More

#สนับสนุนด้านพลังงาน ทดแทนสำหรับโครงการ ฟาร์มสุขใจ กลับบริษัท Seraphim เป็นบริษัท ร่วมทุน กับรัฐบาลจีน ที่มีศูนย์ทดสอบ มาตรฐาน&certificate. Tuv

เพื่อความเชื่อมั่นและมั่นคง ของฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม นำโดย นายดิชฐ์พิเชษ.. สุวรรณโ…

Read More