#ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ ได้ การแสดงเทิดพระเกียรติวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2564

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ ได้การแสดงเทิดพระเกียรติวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2564โดยม…

Read More

#ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จิตอาสา ร่วมกันทำความดี ด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2564  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาช…

Read More

#ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จิตอาสา ร่วมกันทำความดี ด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2564  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาช…

Read More

#พบครั้งแรก ว่ามี “ลิงไอ้เงียะ” สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่เขาหินปูนเขาปลาร้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) ได้รับรายงานจาก นายจรัส …

Read More