#ให้การต้อนรับ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่    ให้กา…

Read More

#ให้การต้อนรับ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

คุณมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อ…

Read More

#นพ.ชลธร และคุณมีนญา บุญแทน บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

นพ.ชลธร และคุณมีนญา บุญแทน บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพ…

Read More

#พิธีเปิด โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน และ รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธาน…

Read More

#ผู้​อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็น​ประธาน​ใ​นพิธี​เปิดการประชุม​วิชาการ​ เครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ครั้งที่1/2564 เรื่อง Nutritional Issues in Extreme Age Pregnancy

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้​อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็น​ประธาน​ใ​นพิธ…

Read More

#ป.ป.ส.นำไก่ชน 73 รายการ จำนวน 111 ตัว ขายทอดตลาดเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หลังยึดทรัพย์จากผู้ค้ายาเสพติด นำเงินไปฟอกด้วยการซื้อไก่ชน

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สำนักงาน…

Read More