#ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี…

Read More

#ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี…

Read More

#ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับความเห็นชอบจาก คปป. จังหวัด ให้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ได้

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นป…

Read More

#ลงพื้นที่ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินระบบประปาหมู่บ้าน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้…

Read More

#นายกเชิญกองช่าง งานแผนยุทธศาตร์และงบประมาณ งานข้อมูล ประชุมติดตามการดำเนินการ พร้อมประสาน สจ. เตรียมพร้อมให้ทัน งปม. ปี 64-65

เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 25 มีนาคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรร…

Read More

#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรี ในการประชุมความพร้อม

ที่ห้องจองคำ โรงแรมรติล้านนา ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัต…

Read More

#เพื่อไทยแม่เหียะจัดหนัก ในโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง จัดเต็มพิกัดครบทีมเพื่อไทย

ศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ในโค้งสุดท้าย กลุ…

Read More