#วัดท่าซุง พร้อมด้วยศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาน ตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และคณะมอบเสบียงและอุปกรณ์การปฏิบัติงาน มูลค่ากว่า 662,579-บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ ทส. ในพี้นที่จังหวัดอุทัยธานี

วัดท่าซุง พร้อมด้วยศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาน ตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที…

Read More

#คุณบุญเรือง ชูบุญตระกูล บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

คุณบุญเรือง ชูบุญตระกูล บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภ…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบประกาศนียบัตรเสมือนจริง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบประกาศนียบัตรเสมือน…

Read More