#บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องออสโตมีคลินิกและแผล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ ตัวแทนกลุ่มชมรมสารธรรมล้านนา, กลุ่มเพื่อนคุณโอบอุ้ม กนกวลีวงศ์ และกลุ่มเ…

Read More

#เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ โปรดเมตตา บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ โปรดเมตตา บริจาคเ…

Read More

#เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 56 ปี

พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.(เ…

Read More

#มอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ BIPAB และเครื่อง High-flow oxygen ให้แก่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 1

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จาก – ทพญ.เจนจิรา ระวัฒน์ 105,000 บาท &#82…

Read More

#พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2563 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร…

Read More

#พิธีเปิดนิทรรศการโครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม และพิธีส่งมอบผลงานศิลปะ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช

คุณปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่ว…

Read More

#แม่มดกัญชาจัดแถลง การจัดประชุมสัมมนา วิจัยกัญชาทางการแพทย์

ที่หอประชุม แคนนาบิส ซิตี้ ฮอลล์ เวียงอโรคยา เดอ สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดร.หมอแ…

Read More