#เจ้าหน้าที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตรวจสุขภาพ โครงการประกันสังคม เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา .

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารหอพักสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประกันสังคม เชี…

Read More

#***เครือข่ายไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ลาดตระเวนไฟป่าเข้ม***

ด้วยสถานการณ์ไฟป่า และปัญหาฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตราฐาน ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกมล นวลใย ผู…

Read More

#บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนหลวงปู…

Read More

#คุณศิราณี หวังมณีดากุล บริจาคเงินจำนวน 350,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณศิราณี หวังมณีดากุล บริจาคเงินจำนวน 350,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซ…

Read More

#โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณ ปาริชาติ ชัยอินทร์ ผู้จัดการศูนย์ประสานสิทธิ์ประกันสังคม และคณะ จากโรงพยาบาลเกษมราษฏร์…

Read More

“พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสัมนา”อบรมพระปกเกล้า”แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นายก อบจ.ทั่วประเทศ

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมสัมนาแลกเปลี่ย…

Read More

#คุณสุลักษณ์ สุริยยศ บริจาคเงินจำนวน 100,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณสุลักษณ์ สุริยยศ บริจาคเงินจำนวน 100,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนบ้…

Read More

#ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสว…

Read More

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดบุฟเฟ่ต์ผักและผลไม้รวม มอบความสุขให้ช้าง ต้อนรับวันช้างไทย

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมมอบความสุขให้…

Read More