#ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณปฐวี วัฒนภูขจรกุล(น้องโฟโมส) อายุ 25 ปี นักท่องเที่ยวที่ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุทางจราจร

วันะที่(8 มีนาคม 2564) เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้กา…

Read More