#จังหวัดเชียงใหม่สั่งเข้ม “ป้องกันไฟป่า.ห้ามเผา..ห้ามเข้าป่า” ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึงจำคุก##

สจป.1เชึยงใหม่ ได้สนองนโยบายรมว.ทส ในการชิงเก็บลดเผา..เพื่อป้องกันไฟป่าร่วมกับเคลือข่ายประ…

Read More

#ประกันสังคม เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ร้านอาหาร The Good View Village

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 : สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่โดย นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังค…

Read More

#pm2.5 สูงที่ปากน้ำโพ กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบอากาศที่นครสวรรค์ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัดค่า pm 2.5 สูง 60 ไมโครกรัมต่อลบม. งดเผาอ้อย ชวนใส่แมส

ที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ ในช่วงเช้าสภาพอากาศดูเหมือนมีหมอกปกคลุมไปทั่ว อากาศเย็นเล็กน้อย …

Read More