#สสจ.เชียงใหม่ ตรวจประเมินการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ ศูนย์ทันตกรรม รพ.ลานนา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา … ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์…

Read More

#มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินดัชมิลล์ เดลี่-ซี จำนวน 500 ลัง ในโครงการดัชมิลล์ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด- 19 ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ (สํานักงานใหญ่) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินดัชมิลล์ เดลี่-ซี จำนวน …

Read More

#โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดย…

Read More

#พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายสุชาติ แซ่ลินวงศ์ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดอยขุนตาล เสียชีวิตขณะ ลาดตระเวน ป้องกันไฟป่า ด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้กําลังใจครอบครัว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ “

วันที่ 18 ก.พ.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธน…

Read More