#ประชุมทางน้ำ 4 อำเภอ นายกฯอบจ. นวปรึกษาชลประทาน กองช่าง ดูทางน้ำ ลาดยาว แม่วงก์ ชุมตาบง แม่เปิน หาทางแก้ระยะยาว ทำทางน้ำ หาพื้นที่ทำสระ ถ่ายเท กักเก็บ

เมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร…

Read More

#นายก อบจ.นำทีมบริหารเข้าพื้นที่ตำบลบางเคียน คุยกับผู้นำชุมชน หาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว ร่วมทอดผ้าป่าวัดเนินสะเดา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค…

Read More

#โรงเรียนนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างทั่วไป คนขับรถ อายุ 25 ไม่เกิน 58 รับสมัคร 19 กุมภา-4 มีนา สอบ 12 มีนา

นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนนครสวรรค์มีความประสง…

Read More

#น้ำแม่น้ำปิงไม่ไหลเข้าคลองบ้านกระเบื้อง ต.หัวดง นายกนำประธานสภาติดตามดูแล แก้ไขปัญหา

น้ำไม่เข้าคลองบ้านกระเบื้องเมื่อเวลา 17:30 น วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จั…

Read More

#นายกนำทีมเข้าบรรพต ตามงานขุดลอกคลองไหวน้ำ หลังเปิดฮับเครื่องมือกล อบจ.ที่หนองตางู ลอกแล้ว 1.5 กม. รอรับน้ำปิง ช่วงฤดูฝนหน้า

เมื่อเวลา 16:30 น วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์…

Read More