##คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผล ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน รับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายนพพร เดชชิต ประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรั…

Read More

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญเที่ยวชมสัตว์ป่าหายาก หนึ่งเดียวในประเทศไทย “เมนวูล์ฟ” (Maned Wolf) หรือ “หมาป่าเคราขาว”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญเที่ยวชมสัตว์ป่าหาย…

Read More

#นายก.อบจ.รวมทีม สมาชิก “พัฒนานครสวรรค์บ้านเรา” แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทำอย่างถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียมกันทุกเขต

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงษ์ อ.เมือง จ.นค…

Read More

#ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวาระที่ 2 ( พศ.2564-2568 )

รศ.พญ.ยุพา สุมิตรสวรรค์ อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ และคุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ค…

Read More