#สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พบปะประชาชน และติดตามผลการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติ

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และนายวงศ์สยาม เพ็ญภักดี สมาช…

Read More