#แถลงข่าวสื่อมวลชนเรื่องการบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ น…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Town Hall Meeting 2021 ครั้งที่ 1 “

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Town Hall Mee…

Read More

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญคล้ายวัน สถาปนามหาวิทยาลัย

ที่ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภาม…

Read More

#นายก อบจ.เชิญ ม.ราชภัฎ ว.อาชีวะ สวนกุหลาบ ปรึกษาหาทางพัฒนาการศึกษา หลักสูตร ช่วยทุนต่อ ป.ตรี สายอาชีพ

ประชุมร่วมพัฒนา สกจ. เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 มกราคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานอง…

Read More

#ทีมครูตำรวจ สืบสวน อีโอดี แสดงความยินดีนายก อบจ. และขอเชิญประดับยศเป็นเกียรติ

ยินดีนายก ประดับยศ   เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 26 ธันวาคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานอ…

Read More

#นายก อบต. 5 ตำบล เข้าแสดงความยินดีกับนายก อบจ.ร่วมปรึกษาแก้ปัญหาภัยแล้ง หาทางแก้ไขเร่งด่วน

5 อบต.ยินดีนายก อบจ. เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มกราคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานอง…

Read More

#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำ MOU สนับสนุนวิชาการกับจังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำ MOU สนับสนุนวิชาการกับจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเวลา 10.00 น. วัน…

Read More

#ผู้แทนคุณเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผู้แทนคุณเอี่ยมศักดิ์ เลาหะวิสุทธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิ…

Read More

#พ่อเมืองเชียงรายประธานจัดเตรียมงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง เพื่อรำลึก 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมงานสืบสานประเพ…

Read More