#กรมอุทยานแห่งชาติฯ ปล่อยกําลังพลชุดปฏิบัตกิ ารดับไฟป่า 200 นาย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจงัหวัดลําปาง

วันที่ 23 มกราคม 2464 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เ…

Read More

#ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวบ 3 พรานป่า แอบเข้ามาลักยิงนกกก นกมีค่าหายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวบตัวได้พร้อมอาวุธปืน และซากสัตว์ป่าของกลาง กลางป่าลึก

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จำนวน 5 คน ของหน่วยพิทักษ์ป่า…

Read More