#กองบิน41 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

กองบิน41 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดย กำลังพลทหารกองประจ…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจ…

Read More

#เพื่อนมงฟอร์ต ห้อง 402 – 502 รุ่น 423 – 524 บริจาคเงินจำนวน 600,999 บาท สมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต ห้อง 402 – 502 รุ่น 423 – 524 บริจาคเงินจำนวน 600,999 บาท ส…

Read More

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้สมาชิกใหม่แรดขาว ต้อนรับลมหนาว

ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายเบ็ญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผ…

Read More

#”พญาเสือ” ล่อซื้อ ซากสัตว์ป่าประกาศขายผ่าน ทางเฟซบุ๊ก พบของกลางจำนวนมาก

21 มกราคม 2564 นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาต…

Read More

#คุณไพจิตร ตรีวัฒนกูล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณไพจิตร ตรีวัฒนกูล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้จัดให้มีสถานการณ์จำลองซ้อมรับและดูแลผู้ป่วยในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดผู้ป่วยในห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย COV…

Read More

#ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีค…

Read More