#โควิด – 19 ทำพิษ “นายกไพลิน “งดจัดงานวันเด็ก 2564” เปลี่ยนเป็นมอบของขวัญให้ตามโรงเรียน

วันที่ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะค…

Read More

#หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. …

Read More

#คุณฟ้า นายใหญ่กัซซัน เดินสายทำบุญ สมถะและสนทนาธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 วันพระแรม 15 คำ่เดือน 2 คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา พร้อม น้องกั…

Read More