#บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน), คุณวิโรจน์ เจตมะณีรัตน์ และคุณเพ็ชรดา นพวรรณ บริจาคเงินจำนวน 288,620 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน), คุณวิโรจน์ เจตมะณีรัตน์ และคุณเพ็ชรดา นพวรรณ บริจาคเง…

Read More

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการสร้างความอบอุ่นให้สัตว์ในช่วงที่อุณหภูมิลดลง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการสร้างความอ…

Read More

#ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

วันนี้ 13 มกราคม 2564 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร…

Read More

#นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์กล่าวเปิดการประชุมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์…

Read More

##สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง นโยบายใหม่ของ กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีนี้

วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบ…

Read More

#ป.ป.ส. เผยผลตรวจ “เคนมผง” จากคดีสาวลอบขายในเขตสายไหม เป็นคีตามีนผสมไดอาซีแพม (Diazepam) หรือ แวเลียม (Valium)

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขา…

Read More