#รองผู้บังคับการกองบิน ร่วมพิธีปล่อยแถวกวดขันสถานบริการหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือโรคโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วม…

Read More