#แสดงความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ด้วยดีตลอดมา

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณมะลิวรรณ หินทอง เลขาน…

Read More

#ผอ.สวนพฤกษ์ศาสตร์เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสวนพฤกษ์ศาสตร์พษณุโลก

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพร้อมด้วยที่ปรึกษาด้าน…

Read More