#เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์

นายอิทธิพัทธิ์ เตชสิท์พลินประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร เม…

Read More

#การท่าอากาศยานเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่แจ้งผู้โดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการเข้าพื้นที่

ที่ท่านอากาศยานเชียงใหม่ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ติ…

Read More

#บริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน สนับสนุนตำรวจสมุทรสาคร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้มีผู…

Read More

#ผู้บังคับการกองบิน 41เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2564

กองบิน41จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เมื่อวัน…

Read More

#นายกไพลิน โตอิ้ม “ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564”

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำ…

Read More