#เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สพร.19 เชียงใหม่ พัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขา หัตถการในการแพทย์แผนไทย ร…

Read More

#โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ออกกำลังกาย​สนามกีฬา

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม. 2563 นายณธนา กัณตาวัฒน์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดน…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ CMU MOOC International (MOOC I)

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร…

Read More

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่

ออกปฏิบัติงานออกหน่วยคัดกรอง COVID-19 เชิงรุก พ่อค้า – แม่ค้า – แรงงานต่างด้าว ค้นหา…

Read More

#กัซซันขุนตานกอล์ฟเรียนเชิญ นักกอล์ฟเข้ามาตีกอล์ฟกันที่นี่ ในวันที่พิเศษกับราคาที่พิเศษสุด

คุณไพศาล เอี่ยมจิตเมตตา ผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณชัดชาญ และคุณชลิดา เอกชัยพัฒนกุล ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณชัดชาญ และคุณช…

Read More

#พ่อเมืองเวียงพิงค์ นำข้าราชการตีกอล์ฟ สิงห์ปกครอง ครั้งที่ 7 ที่ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายรัฐพล นราดิศร, นายศรัณยู มีทองค…

Read More

#ผู้แทนคณะผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 39 ห่อ และเสื้อกันหนาวจำนวน 37 ผืน

คุณวิยุทธ เกตุมณีมั่นคง พร้อมครอบครัว ผู้แทนคณะผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา …

Read More