#บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณวรวัชร ตันตรานนท์ และผู้บริหาร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณวรวัชร ตันตรานนท์ และผู้บริหาร บริจาคเงิน…

Read More

#ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนค…

Read More

#พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ ผู้แทนคุณปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

พญ.ดุลยา ไชยเศรษฐ ผู้แทนคุณปทุมทิพย์ ว่องพยาบาล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ…

Read More

#บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณวรวัชร ตันตรานนท์ และผู้บริหาร บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณวรวัชร ตันตรานนท์ และผู้บริหาร บริจาคเงิน…

Read More

#หนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์ จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ที่ห้องอาหารทาชมพู ตึกคลับเฮ้าส์ ภายในสนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่…

Read More

#”นายกจิตตเกษมณ์” ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่หมู่บ้านดรีมแลนด์ซอย 1 และซอย 2 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางเฉลา ผกาแก้ว นายกองค์การบร…

Read More

#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพช่องปาก ตามสิทธิ์ประกันสังคม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา … นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานน…

Read More

#กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ ขอนำเสนอโปรโมชั่นตีกอล์ฟสุดคุ้ม Gassan 2 IN 1 รวมกรีนฟีและรถกอล์ฟนั่งเดี่ยว ♦️🏌‍♂️

🌈♦️ ขอนำเสนอโปรโมชั่นตีกอล์ฟสุดคุ้ม Gassan 2 IN 1 รวมกรีนฟีและรถกอล์ฟนั่งเดี่ยว ♦️🏌‍♂️ สมา…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มช.ได้รับเชิญจากสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพ ชีวีมีสุข ในยุค โควิด-19”

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และ อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล อาจารย์ประจำ ภ…

Read More