“คลองญวนชวนรักษ์” ชนะเลิศประกวดตั้งชื่อพื้นที่พัฒนาร่องน้ำด้านในเกาะญวน

เทศบาลนครนครสวรรค์มอบรางวัลกิจกรรมการประกวดตั้งชื่อพื้นที่พัฒนาร่องน้ำด้านในเกาะญวน วันพุธ…

Read More

#หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ รพ.ลานนา ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 .

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการท…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทบทวนกระบวนการประเมินคุณภาพขององค์กรภายในคณะแพทยศาสตร์ ระดับภาควิชา ประจำปี 2563

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทบทวนกระ…

Read More

#โรงเรียนนภาเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

โรงเรียนนภาเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 25,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วย…

Read More

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “เทศกาลไฟ สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบของขวัญให้นักท่องเที…

Read More

#ผู้แทนสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา ธนาคารกสิกรไทย บริจาคที่นอนลม สำหรับป้องกันแผลกดทับ

ผู้แทนสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา ธนาคารกสิกรไทย บริจาคที่นอนลม สำหรับป้องกันแผลกดทับ จำนวน …

Read More

#รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดที่ทำการอำเภอ To Be Number One

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า น…

Read More