#พิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่ และทำบุญวันครบรอบ 23 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร…

Read More

#พิธีเปิดป้ายอาคารพัฒนาการกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จ่…

Read More

#สหกรณ์สามัญฯจัดประชุมใหญ่แจงกำไร 50 ล้านบาทพร้อมปันผลและเฉลี่ยคืนสมาชิกถ้วนหน้า

เมื่อเวลา 09.00 น.วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ นายวิวัฒน์ อนิวร…

Read More

#สโมสรไลออนส์สี่แควส่งตัวแทนสมาชิกร่วมงานพิธีเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม2563เวลา 8.15 น. ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สโมสรไลออนส์สี่แควส่…

Read More

#วันนี้ – กุมภาพันธ์ 2564 เลือกออกรอบเล่นกอล์ฟ และพักผ่อน 1 คืน ตามใจชอบ : กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และ/หรือ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

STAY & PLAY GASSAN WINTER GOLF ⛳️ Today – February 2021 Choose as you like : Gas…

Read More

#คุณชัยรัตน์ ภู่นพมาศ บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท สมทบทุน ราชสมาทร เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณชัยรัตน์ ภู่นพมาศ บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท สมทบทุน ราชสมาทร เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ของโรง…

Read More

#เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 …

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ … นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชี…

Read More

#พิธีเปิดอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ Agro-Industry CMU Eco Packaging (AICEP)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดอาคาร ช…

Read More