#คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรม Ex-M.B.A. CMU บริจาคเงินจำนวน 170,000 บาท จากการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรม Ex-M.B.A. CMU บริจาคเงินจำนวน 170,000 บาท…

Read More

#“สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ ปลอดภัยไร้โควิด-19 “

“สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ ปลอดภัยไร้โควิด-19 “ เทศบาลนครเชียงใหม่…

Read More

#โครงการ Sewing Cup Sewing Heart….”เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็ง”

คุณกมรวรรณ หงส์ลดารมภ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยา…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบใบประกาศเกียรติคุณ แสดงความยินดีแด่ นศพ.กนกพงศ์ สุภาราญ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช.ชั้นปีที่ 6

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบใบประกาศเกียรติคุณ แสดงความยินดีแด่ น…

Read More