#เชียงราย จัด 3 กีฬา ยิงปืนรณยุทธ กอล์ฟ เดิน วิ่ง ปั่น ระดมทุนสู้ไฟป่า หลังควบคุมโควิด-19 สำเร็จ

จังหวัดเชียงราย โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือองค์การภาครัฐ เครือข่ายจักรยาน สิงห์ปาร์คเช…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3 rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) ในหัวข้อ “Fight against COVID-19 pandemic”

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ…

Read More

#บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จํากัด พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณเลิศลักษณ์ วณิชวิกรานต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จํากัด พ…

Read More

#ผู้แทนคุณนงลักษณ์ อยู่ทรัพย์ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณเลิศลักษณ์ วณิชวิกรานต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จํากัด ผ…

Read More

#เชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์”

จังหวัดเชียงใหม่ จับมือกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภา…

Read More

#รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติสำหรับอาจารย์แพทย์

รศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิ…

Read More