#โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” แก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2563

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน ” ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ชุม…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลฯ อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2563

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลฯ อาจาร…

Read More