#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชมความน่ารัก “ลูกหมูป่า” พร้อม “เหยิน” หมูป่าดาวเด่นแห่งโซน Predator Prowl

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชมความน่ารักของ “ลู…

Read More

#ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส โรงแรมดิเอ็มเพรส บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณปรีญาพัชญ์ สุวรรณโชติภัทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส โรงแรมดิเอ็มเพรส บริจาคเงินจำนวน 3,00…

Read More

#คุณสดับพิณ รัตนเรือง บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณสดับพิณ รัตนเรือง บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสต…

Read More

#ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 800,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 800,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เ…

Read More

อำเภอท่าตะโก จว.นครสวรรค์ จัดยอ่งใหญ่พิธีสมโภชหลวงพ่อศิลา เนื้อหินทรายเขียว 2. พี่น้องปางนาคปรก อายุกว่า 2.พันปี

อำเภอท่าตะโก จว.นครสวรรค์ จัดยอ่งใหญ่พิธีสมโภชหลวงพ่อศิลา เนื้อหินทรายเขียว 2. พี่น้องปางน…

Read More

#กีฬากรีฑา ร.ร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ คว้าถ้วยรวมที่เชึยงใหม่

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ระหว่…

Read More

#แม่ทัพน้อยที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3(1) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลตามแนวชายแดนของกองกำลังผาเมือง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 0900 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้ก…

Read More

#ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด สำนักงานใหญ่ เป็นตัวแทนบริษัท บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณธีรภพ วิบูลย์มาลีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด สำน…

Read More

#คุณดารณี โอพสุกุล พร้อมบุตรหลาน บริจาคเงินจำนวน 690,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณดารณี โอพสุกุล พร้อมบุตรหลาน บริจาคเงินจำนวน 690,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก …

Read More