#กลุ่มนครสวรรค์บ้านเราเดินหน้าทุกอำเภอ ทุกคนรู้จัก ใครๆก็รัก ใครๆเลือกเบอร์ 3 เดินไหว้เจ้าชุมแสง พระเจ้าตาก พันลาน กราบหลวงพ่อศิลา ท่าตะโก

ดังทุกอำเภอ ใครๆก็เลือกเบอร์ 3 กลุ่มนครสวรรค์บ้านเราเดินหน้าทุกอำเภอ ทุกคนรู้จัก ใครๆก็รัก…

Read More

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านกีฬา โดยใช้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง การนวดทางการกีฬา ระหว่างวันที่ 6-7ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ จ่าสิบเอกอรัญ บุญลื…

Read More

#คุณวิศิษฏ์ อนันต์สกุลวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณวิศิษฏ์ อนันต์สกุลวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ …

Read More