#ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดกิจกรรม Dad day 2020

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม &#82…

Read More

#ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราช สักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานแล…

Read More

#กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด คูคลอง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดถวายพระราชกุศล

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ บึงกระดิ่ง หมู่ 7 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังห…

Read More

#พิธีวางพานพุ่มถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบตศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวศริญญา จันนารี ผู้ช่วยรองผู…

Read More

#จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในก…

Read More

#พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบตศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง…

Read More

#โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. จ่าสิบเอกอรัญ บุญลือ และดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รอง…

Read More

#ทต.สุเทพ เชิญเที่ยวงาน *ตลาดต้องชม กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย*

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการส่ง…

Read More