#ศ.นพ.บรรณกิจ และ พญ.ยุวดี โลจนาภิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 220,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.นพ.บรรณกิจ และ พญ.ยุวดี โลจนาภิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 220,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล…

Read More

#โรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยตรวจโควิด-19 เจ้าหน้าที่พนักงานเรือนจำกลางเชียงใหม่

“เป็นที่รู้ดีกันอยู่ว่า การอยู่รวมตัวกันอย่างแออัดใกล้ชิด เป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้เชื้อไวรัส…

Read More