#จังหวัดนครสวรรค์ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 65 และกีฬาแห่งชาติ ปี 69

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังห…

Read More

#ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 65 และกีฬาแห่งชาติ ปี 69 ณ

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น.นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังห…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด ” โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 “

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด ” โครงการประชา…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Medical Book Days ครั้งที่ 16 ของคณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Medical Book Days …

Read More

#“การประชุมวิชาการ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 13” 13th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association (THAI CLEFT 2020)

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมว…

Read More

#บรรยากาศส่วนหนึ่งในงานการแข่งขัน Lady Gassan Golf Open 2020 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2563 ช็อทกัน

นำบรรยากาศส่วนหนึ่งในงานการแข่งขัน Lady Gassan Golf Open 2020 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 09…

Read More

#ลูกหลาน คุณณรงค์ วงศ์วรรณ มอบเงินบริจาคจากพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณณรงค์ วงศ์วรรณ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จำนวน 3,658,053 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ลูกหลาน คุณณรงค์ วงศ์วรรณ มอบเงินบริจาคจากพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณณรงค์ วงศ์วรรณ ระหว่างวันที่…

Read More

#เปิดโครงการช้าง เอฟเอคัพ ฟุตบอลคลินิค 2020 โดยมีวิทยากรจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ดร.สมเจตร์ รอด…

Read More