#ผู้แทนแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 5 บริจาคเงินจำนวน 350,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.นพ.ธรรมเนียม วะสีนนท์ ผู้แทนแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 5 บริจาคเงินจำนวน 350,000 บาท สมทบทุนมู…

Read More

#เจ้าอาวาสวัดมณฑารพ และคณะศิษย์ บริจาคเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือทันตกรรม มูลค่ารวม 639,914 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระอธิการสุพจน์ ปมุโท เจ้าอาวาสวัดมณฑารพ และคณะศิษย์ บริจาคเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือทั…

Read More

#บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบกองทุนผู้ป่วยเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช

ศ.คลินิก นพ.วัฒนา และ รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบกองทุนผู้ป่วยเ…

Read More

#ค่ายพักแรมนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยา…

Read More

#กลุ่มนครสวรรค์บ้านเราทรหด ยกทีมลุยหาเสียงไพศาลี ตะคร้อ 3 เขต เช้ายันเย็น เดินกว่า 10 กม.

เดินไพศาลีกว่า 10 กม. กลุ่มนครสวรรค์บ้านเราทรหด ยกทีมลุยหาเสียงไพศาลี ตะคร้อ 3 เขต เช้ายัน…

Read More

“รองวิรัช” รับรางวัลนักปกครองดีเด่นแห่งปี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ร้อยตำรวจตรีวิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวร…

Read More

#“นายกไพลิน”ได้รับรางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2563 ประเภทโดดเด่นสาขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรา…

Read More

#วิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โรคจากการทำงาน และการใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทน “

คุณสุภางค์ เมืองแก้ว พยาบาลอาชีวอนามัย ประจำคลินิกโรคจากการทำงาน ตัวแทนคลินิกโรคจากการทำงา…

Read More