#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ครบ 61 ปี

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร ในโอ…

Read More

#คุณวัชรา จีรประภาพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คุณวัชรา จีรประภาพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาร…

Read More

#คุณศิริพร ตันติพงษ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คุณศิริพร ตันติพงษ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราช…

Read More

#ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุ…

Read More

#โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลหลัก ในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2563 …

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ณ โรงพยาบาลลานนา … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยม…

Read More

#ผวจ.นครสวรรค์เป็นประธานอัญเชิญเจ้าพ่อเล้งบ๊วยเอี๊ย ตลาดสะพานดำ

เมื่อเวลา 14.29 น.วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ศาลเจ้าเล้งบ๊วยเอี๊ย (มังกรทอง) ตลาดศรีนคร มี…

Read More

#นายกจิตตเกษมณ์ เตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง

🌼🌸เทศบาลนครนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประดับโคม ตกแต่งบริเวณหาดทราย…

Read More

#ศป.บส.ชน. ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกถนน บริเวณ ถนนโชตนา เชียงใหม่ – ฝาง

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเ…

Read More