#ผวจ.เขียงใหม่ มอบโอกาสให้เด็กๆห่างไกล เยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่”

ช่วงเช้าวันนี้(25ตค63)นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโอกาสให้นักเ…

Read More

#ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. ครั้งที่ 4/2563 อธิการบดี จุฬาลงกรณ์ฯ ได้รับเลือกนั่งเก้าอี้ประธาน ทปอ.คนต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ…

Read More

#ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 เถ่านั้งปีที่ 105 ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจศาลเจ้าแม่(หน้าผา )ประจำปีร่วมพิธีลอยกระทงเจ (ปั่งจุยเต็ง)ไป

วานนี้ 24 ตุลาคม 2563 เมื่อเวลา 19.39 น. ทางคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้…

Read More

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระร…

Read More