#รศ.อรพิณ สันติธีรากุล บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอ

รศ.อรพิณ สันติธีรากุล บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงก…

Read More

#ทีมงานนักธุรกิจยูนิซิตี้ ทอดกฐินสามัคคีสร้างฌาปนสถานวัดศรีนครานุรักษ์ได้เงินทำบุญกว่า 4 แสนบาท

ทีมงานนักธุรกิจยูนิซิตี้ทอดกฐินสามัคคีสร้างฌาปนสถานวัดศรีนครานุรักษ์ได้เงินทำบุญกว่า 4 แสน…

Read More

#คุณสรรเพชุดา ปัญญาตรง พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 105,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณโณ

คุณสรรเพชุดา ปัญญาตรง พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 105,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณโณ …

Read More

#แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 9 บริจาคเครื่อง slit lamp SL-D701 FAG จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 950,000 บาท ให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงษ์ไวยเวช ผู้แทน นพ.วิชัย และ พญ.พรพิศ ใจแก้ว แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 9 บริ…

Read More

#การกินอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงโควิด-19 เสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรค NCDs)

จากข้อมูลงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าวัยรุ่นกินอาหารฟ…

Read More

#ม.ราชภัฏนครสวรรค์ทำMOUกับโรงเรียนสวนกุหลาบฯพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 มีพิธีลงนามความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างมหาวิทยา…

Read More

#วันรักต้นไม้แห่งชาติ สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ปลูกต้นพยูงจำนวน 30 ต้น

วันพุธที่21ตค.ของทุกปีซึ่งเป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ ได้ร่ว…

Read More

#โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 104

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัม…

Read More

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

กองทัพบกร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขป…

Read More