#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ Road to the Future

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกี…

Read More

#แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย

ดร. สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายบริหาร) ประธานแถลงข…

Read More

#วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดพิธีรับหมวก เครื่องหมายชั้นปี และเลื่อนชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จั…

Read More

#ลูกช้างห้วยขาแข้งพลัดหลงเริงร่า!! เจ้าหน้าที่ นำเดินเท้า ระยะทางไกลกว่า 10 กม. จากหอต้นผึ้ง กลับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รอนำไปเลือกแม่รับ ที่จังหวัดลำปาง

นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันนี้ รวม 164 วันมาแล้ว ที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาต…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้กีบทีมฟุตบอลของมหาลัย

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ มอ…

Read More

#โรงเรียนนครสวรรค์ชนะเลิศกีฬาระดับจังหวัดหลายรายการ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 มีพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ร่วม…

Read More