#คุณลี้สี แซ่โง้ว คุณศิริรัตน์ และคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1,100,000 บาท

คุณลี้สี แซ่โง้ว คุณศิริรัตน์ และคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุ…

Read More

#ร่วมบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณอิสินธร สอนไว พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 605,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เ…

Read More

#คุณณรงค์ และคุณรัตนา ตนานุวัฒน์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวนสุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณณรงค์ และคุณรัตนา ตนานุวัฒน์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แห…

Read More

#คุณศิริรัตน์ และคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1,100,000 บาท

คุณศิริรัตน์ และคุณสุรพล ทวีเลิศนิธิ บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวง…

Read More

#ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑายอดเยี่ยม “อุดรธานีเกมส์” สร้างเยาวชนทีมชาติอีกหนึ่งคน

โค้ชยอดฝีมือ อ.ธนารักษ์ ศิริเนาว์ ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑายอดเยี่ยม “อุดรธานีเกมส์” สร้างเยาวชนท…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยก…

Read More

#ผู้บริหาร เข้ารับบริการ ณ Suandok Xpress Lab ก่อนเปิดทำการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ Suandok Xpress Lab อาคารคลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยา…

Read More

#อดีตรัฐมนตรีภิญโญ ลงพื้นที่ เยี่ยมราษฎรดูการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้าน

ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สส. นครสวรรค์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โคร…

Read More