#สสจ.เชียงใหม่ เข้ม ค้นหากลุ่มเสี่ยงป้องกันการระบาด ระลอกที่ 2 ร่วม รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 ร้านฮอมบาร์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ร้านฮอมบาร์ … ตามที่มีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห…

Read More

#เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน โปรดเมตตามอบปัจจัยผ้าป่า เพื่อสมทบทุนนิธิสงฆ์ของโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน โปรดเมตตามอบปัจจัยผ้าป่า …

Read More