#รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเข…

Read More

#ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กับ เทศบาลนครนครสวรรค์

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต…

Read More

#. ตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 วัดวรนาถบรรพต (เขากบ)

วันนี้ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ …

Read More

#ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นางศุนิสา ดาราเร…

Read More

#22 ปีท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ให้บริการด้วยหัวใจ รับผิดชอบต่อสังคม นครสวรรค์

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ดำเนินธุรกิจมา 22 ปีด้วยหัวใจ รับผิดชอบต่อสังคมตามหลั…

Read More

#เริ่มแล้ววันนี้กับมหัศจรรย์สีสันแห่งโคมไฟสีประจำวันเกิดที่วัดท่าหลุกสีงามได้ทั้งบุญและความเป็นสิริมงคลของชีวิต

ทางวัดท่าหลุกศรีงาม ได้จัดงานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคมไฟสีประจำวันเกิดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธร…

Read More