#สบอ. 12(นครสวรรค์) จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมเป็นผู้แทนท่านอธิบดี อ่านสารแสดงความขอบคุณ มอบโล่ / ใบประกาศเกียรติคุณ และได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ รวม 21 คน

วันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จัดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อก…

Read More

#กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ ⛳️ ✨ บัตรสมาชิกรายวัน เพียง 100 บาท/วัน ✨ รวมค่ากรีนฟี และรถกอล์ฟไม่จำกัด แต่ไม่รวมค่าแคดดี้

⛳️ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ ⛳️ ✨ บัตรสมาชิกรายวัน เพียง 100 บาท/วัน ✨ รวมค่ากรีนฟี และร…

Read More

#โรงเรีนนนครสวรรค์จัดพิธี “กษิณาลัยครูผู้เกษียณอายุราชการ” ซาบซึ้งและอบอุ่น

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ หน้ามุขอาคาร 1 โรงเรียนนครสวรรค์ มีพิธีกษิณาลัย…

Read More

#เจ้าอาวาสวัดท่าสะต๋อย บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

พระมหาเกษม เขมาภินันโท เจ้าอาวาสวัดท่าสะต๋อย บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพ…

Read More

#เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน 31,000 บาท

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื…

Read More

#บริจาคเงินสมทบทุนราชสมาทร เพื่อผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 50,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำกัด โดยคณะกรรมการอำนวยการและฝ่ายจัดการ  โดยมี ผศ.ชาตร…

Read More

#สมาคมกอล์ฟ รีสอร์ทภาคเหนือ ร่วมกับ กกท.สำนักงานเชียงใหม่ และสนามกอล์ฟชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน รวม 6 สนาม ขอเรียนเชิญท่านนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ

⛳️⛳️ สมาคมกอล์ฟ รีสอร์ทภาคเหนือ ร่วมกับ กกท.สำนักงานเชียงใหม่ และสนามกอล์ฟชั้นนำในจังหวัดเ…

Read More

#ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 12

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศน…

Read More

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดบริการเต็มรูปแบบ หลังโควิด-19 พบกับกิจกรรมใหม่ “WOW AFRICA” มิติใหม่แห่งการเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดบริการเต็มรูปแบบ หลังโควิด-19 พบกับกิจกร…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความขอบคุณ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. ในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่งคณบดีฯ

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความขอบคุณ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนัน…

Read More