#ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่เป็นประธานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ครูตำรวจ D.A.R.E.

29 กันยายน 2563 พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีมอบเข็มเชิดช…

Read More

#ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติราชการ ภ.5 ประจำสัปดาห์

29 กันยายน 2563  พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายประจำสัป…

Read More

#ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานด้านการแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยา…

Read More

#ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ที่สวนนงนุช พัทยา

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมสวนนงนุช พัทยา เวลา 13.00 น. นางศุนิสา ดาราเรือง…

Read More

#ศป.บส.ชน. ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ.หัวฝาย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับผู้น…

Read More

#เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.เชียงราย เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพความสามารถนักเรียน

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิ…

Read More