#การดำเนินงานด้านเผยแพร่และทะนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวืทยาเขตเชียงใหม่

การดำเนินงานด้านเผยแพร่และทะนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวืทยาเขตเชียง…

Read More

#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชึยงใหม่ นำนักกีฬาเรือพายคว้า 8 เหรียญทอง การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทีมเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชึยงใหม่ นำ…

Read More

#อดีตรัฐมนตรีภิญโญ เอารถแบ็คโฮเข้าไปช่วยรอกหญ้าให้นำ้ไหลสะดวก

ดร.ภิญโญ นิโรจน์  สส.นคนสวรรค์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เยี่ยมพี…

Read More

#ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับการคัดเลื…

Read More