#บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น ให้แก่โรงพ…

Read More

#จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไว…

Read More

#โครงการส่งเสริมสุขภาพ “วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบ…

Read More

#ทส. เร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน มุ่งเน้นอนาคตเกิดความมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้

วันนี้ (16 กันยายน 2563) ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น – นายจตุพร บุรุษพัฒน์…

Read More

# นายกจิตตเกษมณ์ นำ ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมชมให้กำลังใจและมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬายกน้ำหนัก

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2563”

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ &#82…

Read More